OBS: ny informasjon om konfirmantleir

Lunden leirsetd

Vi har byttet på dato

https://egersundkonfirmant.wordpress.com/leir/

Advertisements
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Hvorfor skal man egentlig konfirmere seg, og hva skjer ved konfirmasjonen?

Konfirmant 2019

De aller fleste ungdommer som er døpt ble døpt som babyer, og da var det foreldrene som tok denne bestemmelsen- for troens skyld, for kirkens skyld, for at det var en fin familietradisjon, eller bare for å gjøre noe godt for barnet. Men etter hvert blir man voksen, og må ta sine egne beslutninger. Vil man vedkjenne foreldrenes avgjørelse? Er det noe man kan tenke seg-  å drøfte troen på Gud, å høre mer om Jesus som hadde usedvanlige, lure tanker om hvordan livet på jorden, og blant oss mennesker, kan fungere? Vil man være med i et verdensvidt samfunn som heter kirke?

Det er viktig å ha kunnskap om det man bestemmer seg for. Det er viktig å gjøre erfaringer. Det hjelper å snakke om ting som angår liv og tro.  Det nytter å kunne stille spørsmål.

For eksempel:

Er det lov å tvile om at Gud fins?

Kan man kalle seg for en kristen hvis man tviler?

Er det rom for frihet eller styrer Gud alt?

Stemmer alt som står i bibelen om Gud og Jesus?

Oppfyller Gud våre bønner?

Hva skjer når vi dør? Får vi leve videre i himmelen? Møter vi familie og venner der?

Hvorfor fins så mye sorg og bekymring? Hvorfor griper Gud ikke inn?

Det er kjekt å ha noen som svarer ærlig og samvittighetsfullt på sånne spørsmål, og det er det vi gjerne vil tilby dere som velger konfirmasjon.  Vi, en prest, en menighetspedagog, en diakon og en kateket står klar til å følge dere på veien til konfirmasjon.

Ønsker dere at Gud bekrefter sine løfter slik de gis i dåpen? Vil dere gå videre på troens vei, lete etter Guds spor i livet deres, spørre etter Gud vilje og vil dere være med til å selv sette gode spor for medmenneskene og skaperverket?

Lurer dere på hvor mye man må tro på Gud før man kan svare «Ja» på disse spørsmålene? Må man være 100% trofast for å kunne være med i Guds menighet? Får man ikke lov til å tvile lenger?

Svaret har Jesus gitt selv. Han sa til sine venner da de ba om en større tro

«Om dere hadde tro som et sennepsfrø, kunne dere si til dette morbærtreet: ‘Rykk deg opp og slå rot i havet!’ Og det skulle adlyde dere.» (Det står forresten i Lukasevangeliet)

Et sennepsfrø er et veldig lite frø. Det vil si at det holder med en liten tro  på en stor Gud. Det er egentlig nok med å bare være nysgjerrig. Vi kristne er ikke hjernevaskete mennesker som vet og kan alt om Gud, men går med skylapper og har sluttet å tenke. Vi er mennesker – ikke mer og ikke mindre, mennesker som står midt i livet, opplever både vondt og godt og tror og tviler ettersom det vi opplever. Det er derfor at å være konfirmant i kirken er like mye for deg som tviler
eller bare er nysgjerrig.

Det holder med en liten tro, en liten følelse i hjertet om at Gud fins…

Kan virkelig alle være med?

Ja.  Alle har rett til en god konfirmanttid uansett funksjonsevne. Er det behov for individuell tilrettelegging, ta kontakt med kateketen slik at vi kan finne de gode løsningene for dere.

Er du ikke døpt?

Dåpen er et synlig tegn på Guds kjærlighet, og at den døpte er en del av kirken.

Hvis du ikke er døpt, kan du være med i konfirmanttiden, bli kjent med troen og
velge om du vil bli døpt underveis. Dåpen er en forutsetning for å delta i
den avsluttende forbønnsgudstjenesten. Flere enn 1400 blir hvert år døpt i løpet av
konfirmanttiden.

Vi inviterer dere til ni spennende måneder fylt med læring, samtaler og diskusjoner, og ikke minst masse sosiale aktiviteter, og innsats for de som trenger hjelp. Dere skal også være med å lage egne gudstjenester og dere skal bli mer og mer kjent med vår menighet i Egersund, og den er kanskje ikke så kjedelig som dere hadde tenkt😊

open-1337743_1920 (1)

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Hvem er vi?

Christiane er kateket og har hovedansvar for konfirmasjonsundervisningen, og i tillegg er det diakonen vår Siri, presten Ingun og menighetspedagog Astri som kommer til å være med på ulike deler av undervisningen. Vi gleder oss alle til å bli kjent med dere!

DSC_0076

Siri J. Johannessen, Christiane Krahner, Ingun S. Barane, Astri S. Haug

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Konfirmant 2018/2019 Egersund menighet

Kjære du som er født i 2004 og bor i Egersund menighet med foreldre/foresatte

Vi gleder oss til å starte opp med et nytt konfirmantkull i Egersund til høsten og ønsker deg velkommen som konfirmant i den norske kirke! Her kommer en del informasjon om vårt konfirmanttilbud:

Informasjon om opplegget
Konfirmantopplegget i Egersund menighet består av flere deler. Totalt skal et konfirmantår bestå av 60 timer med innhold relevant for opplæringen. Vi har valgt å fordele timene mellom undervisning på skolen rett etter skoletid, interessegrupper på kveldstid, gudstjenester, konfirmantleir, konfirmantlørdag, fasteaksjon og konfirmantfest. Vi har et ønske om at alle skal sitte igjen med et innsyn i kirkens mangfoldige muligheter. Med de ulike valgmulighetene håper vi at alle kan finne noe som de kan synes er kjekt. Det er viktig at dere ser nøye gjennom de ulike interessegrupper, slik at dere velger noe som passer inn i deres hverdag. Noen grupper møtes oftere enn andre og dersom du velger denne gruppen forplikter du deg til flere timer.

Tidspunkter
Den faste undervisningen vil være på hverdagene fra 14.30-15.30 på skolene. Alle konfirmanter setter opp hvilken dag som passer best for dem; Husabøelevene kan velge mellom tirsdag, onsdag eller torsdag, Lagårdelevene får velge enten tirsdag eller torsdag, mens Hellvik har undervisning på onsdager. Jeg vi være tilstede på skolen fra kl. 14.00 med tilbud om mat i forkant av konfirmanttimen. Det vil blir 7  undervisninger totalt rett etter skoletid, disse er cirka en gang i måneden, med tilpasninger til feriene. Oppstart av undervisning blir første uken i september.

Interessegrupper
I tillegg til ordinær undervisning vil konfirmantene få velge seg en interessegruppe. Interessegruppene man kan velge mellom er

KRIK på Helleland (fredager)

Multimedia

Form og farge (tirsdager)

Vår (tirsdager)

Natur og miljø

Fred og rettferdighet

Innsats for andre (en gang i måneden på Menighetssenteret).

De som velger Vår må møte opp på alle øvelser. Dette for å få en viss kontinuitet for koret.  Dato og tidspunkt for alle andre interessegrupper finner dere på den tilsvarende siden på bloggen.

Materiell
Alle konfirmantsamlinger uansett interessegruppe har undervisning basert på Bibelen og konfirmantboken Con Dios. Oppstart av undervisning blir første uken i september. Det koster 1500 kroner å være konfirmant, dette dekker konfirmantleiren (overnatting, mat og buss), lærebok og materiell. Bibelen har de tidligere fått som en gave fra Egersund Menighet, så denne tar de med seg til undervisningen. Innbetalingen vil i år komme i august slik at vi får leid både buss og leirsted.

Påmelding, elektronisk kontakt og grønn menighet
Påmeldingsfrist for konfirmanter som skal konfirmeres våren 2018 er mandag 20. juni 2018 Da vi i Egersund menighet er en Grønn menighet kommer vi å kommunisere med dere digitalt. Påmeldingsskjema er derfor nettbasert, link til dette ligger på hjemmesiden eigersund.kirken.no velg ”Konfirmasjon” i menyen på venstre side. All informasjon om årets opplegg vil fra vår side bli sendt til epostadressene dere oppgir i påmeldingsskjemaet, kontroller derfor disse nøye. Vi har også en egen konfirmantside som oppdateres løpende, denne finner dere på egersundkonfirmant.wordpress.com Dersom deres konfirmant ikke er døpt i Egersund, Eigerøy eller Helleland kirke ber vi om at kopi av dåpsattest blir sendt enten som vedlegg på epost eller til Kateketen, Menighetssenteret, Damgårsgt 4 A, 4370 Egersund.

Informasjon om din konfirmant
I feltet ”merknader” ønsker vi opplysninger om særlige hensyn vi bør ta i konfirmanttiden og dersom konfirmanten ikke er døpt føres også dette inn der. Eksempler på særlige hensyn kan være lese- og skrivevansker, sykdommer, allergier, medisiner og lignende som kan få betydning for undervisningssituasjonen. Konfirmantansvarlig vil ta kontakt ut fra hva dere opplyser for å lage et opplegg som på best mulig måte ivaretar deres behov. I tillegg ber vi om at det krysses av på hvorvidt navnet på konfirmanten kan offentliggjøres i avis og hvorvidt bilde av konfirmant kan publiseres i avis og /eller på nett. Det vil også være felter hvor dere kan krysse for ønsket konfirmasjonsdag. Som forelder vil dere bli bedt om å delta med en foreldreoppgave, hvilke oppgaver og påmelding til disse får dere informasjon om etter påmeldingen.

Tilrettelagt undervisning
Dersom din konfirmant har behov for særlig tilrettelegging vil vi gjennom samtaler med dere komme frem til et tilpasset opplegg som deres konfirmant kan følge. Vårt mål er at alle konfirmanter skal ha en så lik opplevelse av konfirmantåret som mulig, dog tilrettelagt for den enkeltes premisser. Bruk samme skjema som alle andre konfirmanter og skriv inn melding på hensyn eller merknader, så tar vi kontakt.

Viktige datoer er:

 

 

2018

1. foreldremøte

mandag, 20. august kl. 19.00 i Egersund kirke

Presentasjonsgudstjenestene  

søndag 26.august kl. 11.00for Husabø og Lagård konfirmanter. Etter gudstjenesten skal konfirmantene ha et «bli kjent samvær» i prestegården som avslutter kl  14.00

søndag. 16. september kl. 10.30 for Hellviks konfirmanter

oppstart undervisning

Husabø konfirmanter uke 36 (4.,5.,6. september)

Lagård konfirmanter uke 37 ( 11., 13. september)

Hellvik uke 37 (12. september)

Konfirmantlørdag

Lørdag, 20. oktober  kl. 12.00 (1. kull)  kl. 14.00 (2. kull)  i Egersund kapell 

Lysmesse

søndag 09. desember kl 19.00 i Egersund kirke for Husabø og Lagård konfirmanter. Søndag 16. desember kl 17.00 på Hellvik bedehus for Hellvik konfirmanter.

2019

Foreldremøte 

mandag, 07. januar kl. 19.00 i Egersund kirke

Konfirmantleir

25.-27. januar (1. kull)

01.-03. februar (2. kull)

Tomasmesse

i Egersund kirke -Dato er ikke bestemt

Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon

tirsdag, 09. april 2019 konfirmantene deltar som bøssebærere

Konfirmantavslutning med fest

onsdag 24. april. kl 18.00. på Dalane VGS

Vårens konfirmantdatoer blir:

Søndag 28.april kl. 11.00 og kl. 13.00 for Husabø

Lørdag 11.mai kl. 12.00 for de som ønsker en lørdag

Søndag 12.mai kl. 11.00 og kl. 13.00 for Lagård og Hellvik

 

 

Konfirmantleiren ble fra høsten 2014 obligatorisk for alle.  Dette fordi vi ser at gruppene har det langt hyggeligere med hverandre og den som underviser etter en leir hvor man blir godt ristet sammen og kjent.

Da konfirmanttiden er en viktig tid ønsker vi å gjøre oppmerksom på at en påmelding tilsier at konfirmanten vil slutte opp om konfirmantprogrammet, samt at de foresatte ved å melde på konfirmanten, ønsker at barnet deres skal delta i konfirmanttida og at dere vil legge til rette forholdene slik at han/hun kan delta i konfirmantprogrammet og få størst mulig utbytte av konfirmasjonstiden.

Vi håper du blir med oss! Vi ønsker deg en mangfoldig og lærerik konfirmanttid, fylt med både humor og alvor, nye vennskap og gode opplevelser.

 

Spørsmål om konfirmanttiden rettes til:
Christiane Krahner, fungerende kateket i Eigersund kirkelig fellesråd
Tlf: 40821788  / 46275485 epost: ck@ekf.no

Posted in Uncategorized | Leave a comment